Fujian

[2016.09.15]
Finding local delicacy while sourcing tea in Fuzhou

I have been visiting Fuzhou, Fujian province of China e …

[2013.03.30]
The secret of making quality white tea

I have spent two days in the white tea factory located …

PAGE 1 OF 2

HOJO TEA Online Shop NEWSlist

New Release of Li Xiang Bai Mu Dan White Tea
We released a new white tea, called Li Xiang Bai Mu Dan …
New Release of High Mountain Purple Black Tea
We have released High Mountain Purple Black Tea. It is …

Popular ArticleFujian

PAGETOP