Yunnan

[2018.07.31]
New Release of Bai Mu Dan Made From Yunnan Tea

We made special white tea, Bai Mu Dan, using tea collec …

PAGE 1 OF 9

HOJO TEA Online Shop NEWSlist

Cha Tou Brick 250g from Hou Cao Shan is available
We released Huo Cao Shan Cha Tou Brick 2017. This Cha T …
The Ultimate Natural Farming, Liu Jia Raw Pu-erh Tea 2018
We started selling Liu Jia Raw Pu-erh Tea 2018. This ye …

Popular ArticleYunnan

PAGETOP